Re-rexistro de Ltd empresa fin en San Petersburgoindependentemente do número de participantes

O re-rexistro é obrigatoria para todos os Ltd empresas rexistradas ata o de xullo dea carta ten que ser levado en acordo coa lei Federal Nº -FZ e está rexistrado na orde establecida pola lei.